Pedagógiai fejlesztés

A TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0004 projekt keretében megvalósuló fejlesztés során létrejövő Virtuális szertár – természettudományos kísérletek és megfigyelések gyűjteménye a Nemzeti Alaptanterv célkitűzéseire épülő, de a kerettantervektől, tankönyvektől független tananyaggyűjtemény a természettudományos tantárgyak tanításához. A program közel száz eleme – megfigyelések, vizsgálatok, kísérletek -, amelyek a biológiai, a fizika, a kémia és a természetföldrajzi tantárgyak tananyagához kapcsolódnak. A tananyag alkalmas lesz a gyakorlatorintált, a felfedezésekre, a problémahelyzetekre épülő tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítására.

A projekt az Új Széchényi Terv keretében Európai Uniós és hazai forrás bevonásával megvalósuló fejlesztés, melyre a vonatkozó jogszabályokban és irányelvekben foglalt, elvárt megvalósítási szabályok vonatkoznak. A TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0004 pályázati projekt keretében létrehozott új digitális taneszközök elősegítik a TÁMOP 3. prioritásában (Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek) meghatározott célok teljesülését az oktatás eredményességének és hatékonyságának javításával, mivel a konstrukció keretében alapvetően modern, a jelenlegi szakmai és technológiai elvárásoknak megfelelő digitális taneszközök fejlesztésére kerül sor. A minőségi oktatáshoz történő jobb hozzáférés biztosítása az elektronikus tananyagok, online tartalmak segítségével hatékonyan megvalósítható. Jelen pályázati kiírásban kötelező tevékenységként előírt kutatási szakasz hozzájárul ahhoz, hogy a diákok a szükségleteknek és a hazai elvárásoknak megfelelő, versenyképes tudást szerezzenek a közoktatásban.

A jelen eljárásba foglalt kutatás-fejlesztés alapvető célja, hogy megvizsgálja a TÁMOP-3.1.2-12/2-2012-0004 pályázati projekt keretében létrehozandó tartalmak a hazai köznevelési intézményhálózatban való alkalmazhatóságának feltételeit, s ehhez kapcsolódóan  javaslatokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a projekt további tevékenységei vonatkozásában, valamint módszertani segédanyagok kidolgozásával támogassa a projekt keretében elkészülő új digitális tartalmak,  a hazai alkalmazását.

A teljes dokumentációt e-mailben küldjük meg Önnek. Kérjük adja meg adatait az alábbi űrlapon.

*ajánlattevő neve: 

*ajánlattevő székhelye: 

*ajánlattevő cégjegyzékszáma: 

*ajánlattevő telefonszáma: 

ajánlattevő fax száma: 

*kijelölt kapcsolattartó személy neve: 

*kapcsolattartó telefonszáma: 

kapcsolattartó fax száma: 

*kapcsolattartó e-mail címe*: 

üzenet: 


*a csillaggal megjelölt mezők kitöltése kötelező